Privacy policy - Osteopathie Sint Job

 

Persoonlijke gegevens

Osteopathie Sint Job gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Osteopathie Sint Job en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie.

Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken.

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

error

ReferenceError: document is not defined