Disclaimer - Osteopathie Sint Job

 

Disclaimer

Osteopathie Sint Job verleent u hierbij toegang tot osteopathiesintjob.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Osteopathie Sint Job behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op osteopathiesintjob.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Osteopathie Sint Job.

Beperkte aansprakelijkheid

Osteopathie Sint Job spant zich in om de inhoud van osteopathiesintjob.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op osteopathiesintjob.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Osteopathie Sint Job.

In het bijzonder zijn alle prijzen op osteopathiesintjob.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op osteopathiesintjob.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Osteopathie Sint Job nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Osteopathie Sint Job. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Osteopathie Sint Job, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

error

ReferenceError: document is not defined